HFJKASHDFAS    bnb,m.xcv,bn,.  
   
   

 

POKUSY

Bruntál - město, zámek

27.12.2016 15:15
JM - mapa -

Pernštejn - hrad

27.12.2016 14:43
JM - mapa -

Novinky

Novinky - pracovní

Příklad na sledování řešení určité kauzy

04.03.2015 14:36

k99 - identifikace kauzy - nová stránka na nejvyšší úrovni

k99a až z, ... - identifikace etapy řešení kauzy - rubrika článků v rámci stránky

jednotlivé události v rámci etapy řešení kauzy - článek v rámci rubriky
   - název článku je mezera
   - datum = datum události, hodina = 00:00
   - na 1. řádku článku je vždy identifikace etapy
        [v případě 1. článku v rámci etapy je za identifikací odkaz na stránku kauzy]
   - dále je text s případnými HTML odkazy na souvislosti dle potřeby
   - nastavení pro rubriku etapy
         Zobrazit zkrácený popis - Ne
         Řadit podle - Datum
         Směr řazení - Vzestupně

bloky jednotlivých etap, tj. rubrik článků je možno dočasně dupklicitně umístit na kteroukoliv stránku, nebo do sloupce, který se zobrazuje na každé stránce - v každém takovém bloku je ale nutno individuálně provést nastavení dle výše uvedeného pokyu !!!

   

Důvody pro navržené členění

   - kauzu jako celek je možno zařadit do nějaké struktury, ale zobrazuje se pouze jednou

   - etapa jako celek je vždy zobrazena v rámci kauzy, ale může být duplicitně i kdekoliv jinde,
     může se proto objevit v novinkách, v upozorněních a v jakýchkoliv souvislostech,
     potřeba její existence je dána tím, že vývoj kauzy může mít zdůvodněné prodlevy
     a nebylo by přehledné vždy znovu zobrazovat její celou, třeba i velice rozsáhlou historii

   - jednotlivé události v rámci kauzy (dotaz, vyjádření, ...) popisují články v rubrice etapy,
     jejich zobrazování je možné pouze v jejím rámci (a v celkovém výpisu všech článků projektu)
  

Novinky - pracovní

Příklad na sledování řešení určité kauzy

04.03.2015 14:36
k99 - identifikace kauzy - nová stránka na nejvyšší úrovni k99a až z, ... - identifikace etapy řešení kauzy - rubrika článků v rámci stránky jednotlivé události v rámci etapy řešení kauzy - článek v rámci rubriky    - název článku je mezera    - datum = datum události, hodina =...

rok 2014

xxx

27.12.2016 14:34
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

pokusy HTML

22.12.2014 05:04
goo.gl/AZE0S4      goo.gl/DeScux